Obecné informace

Jednotky požární ochrany jsou podle operační hodnoty pro účely plošného pokrytí rozděleny do šesti kategorií (JPO I až JPO VI):
JPO I, JPO II, JPO III mají územní působnost přesahující katastrální území obce, ve které jsou dislokovány,
JPO IV, JPO V, JPO VI mají místní působnost omezenou na obec nebo obejkt svého zřizovatele.

Kategorie JPO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI
Doba výjezdu /min/ 2 5 10 2 10 10
Územní působnost /min/ 20 10 10 není není není
Druh jednotky HZS kraje JSDHO JSDHO HZSP JSDHO JSDHP

Zařazení JSDH Ronov nad Doubravou:

Naše jednotka je v plošném pokrytí vedena jako JPO (jednotka požární ochrany) III. V praxi to znamená, že musíme zajistit výjezd jednotky o minimálním početním stavu 1+3 /velitel, strojník, 2 hasiči/ do 10 minut od vyhlášení poplachu. Působnost jednotky není omezena katastrálním územím obce, můžeme vyjíždět k zásahům i mimo něj.